نظر یادت نره

  ستاره بسکتبال - گالری کفش بسکتبال
تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این کفش ها از بهترین های نایک است



تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این کفش ها از بهترین های آدیداس است



تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این کفش ها از بهترین های جردن است



تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

هایپردانک ۲۰۱۳

 

هایپر دانک ۲۰۱۲

هایپردانک ۲۰۱۱

هایپردانک ۲۰۱۰