نظر یادت نره

  ستاره بسکتبال - کتابخانه بسکتبال
تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

جلد پانزدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در آگوست سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


جلد پانزدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در آگوست سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.
متن:
شماره پانزدهم مجله فیبا اسیست Fiba Assist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "سازمان دهی و مدیریت باشگاه بسکتبال مکابی تل آویو" نوشته مایک کرنون Mike Karnon می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 15.1 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

چهاردهمین شماره از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در ژوئن سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


شماره چهاردهمین مجله فیبا اسیست Fiba Assist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "دفاع یارگیری 2-2-1" نوشته زلیچکو پاولسویچ Zeljko Pavlicevic می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 19.9 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

سیزدهمین جلد از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در آپریل سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


شماره سیزدهم مجله فیبا اسیست Fiba Assist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "توسعه بازیکنان جوان ترکیه" نوشته نیهات ایزیچ Nihat Izic می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 16.4 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

جلد دوازدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در فبریه سال 2005 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود مستقیم

شماره دوازدهم مجله فیبا اسیست Fiba Assist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "حمله دانشگاه ویک فارست" نوشته اسکیپ پراسر Skip Prosser و دینو گادیو Dino Gaudio می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 8.7 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

جلد یازدهم از مجله فیبا اسیست Fiba Assist در دسامبر سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: Fiba Assist


لینک دانلود مستقیم

شماره یازدهم مجله فیبا اسیست Fiba Assist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "برنامه زنان استرالیا" نوشته فیل براون Phil Brown می باشد.

این مجله شامل 69 صفحه است و با حجم 6.4 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

جلد دهم از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در اکتبر سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود مستقیم

 

 

شماره نهم مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال

 

 

 

 


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "حمله تیم ملی آرژانتین قهرمان المپیک" نوشته روبن مگنانو Ruben Magnano می باشد.

 

 

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 6.7 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

نهمین جلد از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در آگوست سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود مستقیم

شماره نهم مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "حمله دیترویت پیستونز" نوشته لری براون Larry Brown می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 6.32 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

شماره هشتم از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در ژوئن سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود مستقیم

شماره هشت مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "فلسفه نهاجمی در برنامه جوانان یونان" نوشته نیکاس استاروپولیس NIKOS STAVROPOULOS می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 5.5 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

شماره هفتم از مجله فیبا اسیست Fiba Asist در آپریل سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


جلد هفتم مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "پایه حمله تیم هیوستون کامتس" نوشته ون چنسلور VAN CHANCELLOR می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 5.5 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

جلد ششم مجله فیبا اسیست Fiba Asist در فبریه سال 2004 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


ششمین جلد مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا می توان به آن اشاره کرد، مقاله "دفاع منطقه ای" نوشته کارلو رکالکاتی CARLO RECALCATI می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 8.7 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

جلد پنجم مجله فیبا اسیست Fiba Asist در دسامبر سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


جلد پنجو مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق فیبا، فدراسیون ها و لیگ ها
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا می توان به آن اشاره کرد، مقاله "فلسفه بازی تیم بسکتبال سن آنتونیو اسپرز" نوشته گرگ پاپوویچ Gregg Popovich می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 4.8مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

چهارمین جلد مجله فیبا اسیست Fiba Asist در اکتبر سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود مستقیم

جلد چهارم مجله فیبا اسیست Fiba Asist، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا می توان به آن اشاره کرد، مقاله "دفاع استرالیا قهرمان مساقلات جوانان جهان" نوشته راب بوریچ ROB BEVERIDGE می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 15.7مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

سومین شماره مجله فیبا اسیست Fiba Asist در ژوئن سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1

شماره سوم مجله فیبا اسیست Fiba Asist که در آگوست 2003 منتشر شده است، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق، فدراسیون ها و لیگ های فیبا
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا می توان به آن اشاره کرد، مقاله "حمله کنتاکی" نوشته تابی اسمیت TUBBY SMITH می باشد.

این جزوه شامل 69 صفحه است و با حجم 8.1 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

شماره دوم مجله فیبا اسیست Fiba Asist در ژوئن سال 2003 از طرف فیبا FIBA به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود مستقیم
شماره دوم مجله فیبا اسیست Fiba Asist که در ژوئن 2003 منتشر شده است، شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- روانشناسی و انگیزش
- انجمن مربیان ملی
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق، فدراسیون ها و لیگ های فیبا
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگی جسمانی و تمرین دهنده ها
- دکترها
- مربیان آمادگی جسمانی
- تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها

از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا می توان به آن اشاره کرد، مقاله "ست های تهاجمی دالاس موریکس" نوشته ی دن نلسون DONN NELSON می باشد.

این جزوه شامل 70 صفحه است و با حجم 5.9 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

مجله فیبا اسیست Fiba Asist از سال 2003 تا به حال از طرف فیبا به منظور کمک به پیشرفت بسکتبال و دانش بسکتبال مربیان و تمامی اعضای یک تیم بسکتبال در سرتاسر جهان منتشر شده است. فیبا اسیست یکی از منابع مفید و معتبر برای مربیگری بسکتبال می باشد.

نویسنده کتاب: فیبا FIBA


لینک دانلود 1


شماره یک مجله فیبا اسیست Fiba Asist در آپریل 2003 منتشر شده است و شامل بخش های زیر می باشد:
* مربیگری:
- اصول بسکتبال و بسکتبال جوانان
- حمله
- دفاع
- فروشگاه هوپ
* داوران، میز امتیازات و ناظران
* بازاریابی و مدیریت ورزشی:
- مدیران و بازاریابی
- مناطق، فدراسیون ها و لیگ های فیبا
- مرکز مطالعه و تحقیق فیبا
* دکترها، مربیان آمادگیجسمانی و تمرین دهنده ها
* مینی بسکتبال، مسابقات مدارس و فعالیت ها:
- مینی بسکتبال
- مسابقات مدارس و فعالیت ها


از جمله مهمترین مقالاتی که در این مجله انتشار یافته از فیبا Fiba می توان به آن اشاره کرد، مقاله "انواع حمله نفر به نفر آرژانتین" می باشد.

این مجله شامل 70 صفحه است و با حجم 6.3 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این کتابچه به منظور آشنایی با ناهنجاری های ساختار اسکلتی و اصلاح حرکات که یکی از مفاهیم اصلی تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد، جمع آوری شده است.

نویسنده کتاب: رضا محمدی منش


لینک دانلود 1


به مجموعه حركات منظم و هدفمند كششي مقاومتي و تقويتي كه بمنظور پيشگيري، اصلاح نا هنجاريهاي جسمي به فرد آموزش داده مي شود، حركات اصلاحي می گویند.


این جزوه شامل 134 صفحه است و با حجم 17.3 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.
هدف مطالب کتابچه "مطالعات آموزش پرورش در رشته تربیت بدنی برای بسکتبال" حمایت از معلمان و داوطلبان برای آماده سازی جهت آزمایش کاربردی مطالعات آموزشی تربیت بدنی می باشد.لینک دانلود مستقیم


فهرست مطالب این کتاب عبارت است از:
- مجموعه مهارت های بسکتبال
- مجموعه مهارت ها و نکات مشاهداتی
- تمرینات بسکتبال
- توصیف تمرینات
- چارچوب تاکتیکی

این کتابچه شامل 37 صفحه است و با حجم 818 کیلوبایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر


کتابچه "رازهای آزمایش استعدادها در بسکتبال" راهنمایی برای مربیان جهت انتخاب یک تیم برنده می باشد.لینک دانلود مستقیم

کتابچه "رازهای آزمایش استعدادها در بسکتبال" راهنمایی برای مربیان جهت انتخاب یک تیم برنده می باشد.


هرکسی که یک تیم مسابقه ای را مربیگری کرده است، فشارهای ذاتی آزمون های استعدادیابی را درک کرده است. صرف نظر ورزش، سن، درجه یا سطح مهارت، انتخاب تعدادی بازیکنی که در ترکیب تیم شما برای فصل قرار خواهند گرفت، یکی از پیچیده ترین (یا به عبارتی پر استرس ترین) تصمیماتی خواهد بود که شما باید به عنوان یک مربی تصمیم گیری کنید.

کتابچه "رازهای آزمون های استعدادیابی در بسکتبال" به شما کمک خواهد کرد تا اعتماد به نفس لازم برای ارزیابی و انتخاب بازیکنان با استفاده از رویکردی مبتنی بر حقیقت، به شما خواهد داد تا از حداکثر شانس خود برای رسیدن به موفقیت استفاده برید. به خاطر داشته باشید که هر تیم مجموعه مهارت ها مختلف، شخصیت های مختلف و از همه مهم تر سبک مربیگری متفاوت خواهد داشت.

در نهایت، شما با تعدادی از تصمیمات دشوار برای انتخاب های نهایی خود رو به رو خواهید شد. این راهنما یک چارچوب قوی برای شما فراهم خواهد کرد تا شما به عنوان مربی آن تصمیمات دشوار را اتخاذ کنید.

این کتابچه شامل 16 صفحه است و با حجم 396 کیلوبایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.
در این کتاب 33 تا از بازی های مورد علاقه ی ما در بسکتبال که به شما در پیشرفت تیم و پیروزی در یک مسابقه ی بسکتبال کمک می کنند، جمع آوری شده است تا راهنما و کمک هر مربی بسکتبالی باشد.

نویسنده کتاب: جف هافنر و جو هافنر Jeff & Joe Haefner


لینک دانلود مستقیم


فهرست مطالب این کتاب عبارت است از:
* بازی های نفر به نفر
- اسکرین دهنده ست 4-1 بالا
- برش کننده ها Cutters
- سه Three
- شافل 2-3 Shuffle
- باکس Box
- ژاویر Xavier
- یونی UNI
- آبی Blue
- 44
* بازی های منطقه ای
- فلت Flat
- آلاباما Alabama
-دابل Double
- دره Valley
- شعله Flare
- پیت Pitt
- لوا Lowa
- قرمز Red
* بازی های شروع مجدد
- خط کناری Sideline
- خط کناری 2 Sideline 2
-  توده (استک) Stack
- شوت کننده Shooter
- تی T
- گزینه 1-3-1
- خط Line
- شکننده پرس Press Breaker
* بازی های انتهای مسابقه
- پیروزی والپرایزو Valparaiso Victory
- کارولینا Carolina
- پرتاب های آزاد آخرین لحظات Last Second Free Twrow
- نردبان Ladder
- آخر Last
- میشیگان Michigan
- لیتنر آن را مجددا انجام داد Laettner Does It Again
- هوور Hoover

این کتاب شامل 97 صفحه است و با حجم 633 کیلو بایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

مهارت های حرکتی در بسکتبال اساس و پایه ی حمله و دفاع بسکتبال می باشد. ما به عنوان یک مربی باید کاملا مطمئن باشیم که بازیکنان ما موثر و بدون خظر بر روی زمین بسکتبال حرکت می کنند. جزوه مهارت های حرکتی بسکتبال می تواند راهنمای خوبی برای مربیان جهت آموزش مهارت های حرکتی و استفاده از فضاهای بسکتبال باشد.

نویسنده کتاب: مایک مکی Mike MacKay


لینک دانلود مستقیم


هر زمانی که بازیکنان بر روی زمین حرکت می کنند باید یاد بگیرند که در فضاها حرکت کنند. بسکتبال امروزی تماما درباره ی فضاهای آزاد و بسته صحبت می کند. فضاهای آزاد خالی از مدافعین می باشد در حالی که در فضاهای بسته بازیکنان دیگر در آن قرار دارد. بازیکنان نیاز دارند تا مهارت های خود را در استفاده از فضاها توسعه دهند.


این جزوه شامل 23 صفحه است و با حجم 400 کیلوبایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.ین پروژه شامل مجموعه ای از مکالمات بین یک بازیکن بسکتبال حرفه ای و مربی ای که بیش از یک دهه در بسکتبال جوانان کار کرده است و یک پروفسور روانشناسی که چندین بار بر روی رشد هوشی و اخلاقی بزرگسالان کار کرده است، می باشد.لینک دانلود مستقیم

ااستیو ونیبلز و شرلی آرمون به ترتیب صحبت های زیادی کرده اند. صحبت هایی راجع به این که چه می شد اگر مربیان بازیکنان جوانان پس زمینه ای در ارتباط با رشد روانشناسی می داشتند؟ چه می شد اگر بازیکنان جوان احترام می گذاشتند و نگارش قابل توجهی از فعالیت های خود در طی جلسات تمرینی و مسابقات داشتند؟ چه می شد اگر به همه ی بازیکنان زمان ها و فرصت های مساوی داده می شد؟ و ... .

این جزوه شامل 91 صفحه است و با حجم 642 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.
جزوه تمرینات پایه بسکتبال لیگ ورزشی جوانان امریکا به زبان انگلیسی است و شامل تمرینات شوت، پاس، بال هندلینگ، پیوت، ریباند، دفاع و اصول بسکتبال می باشد.لینک دانلود مستقیم

جزوه تمرینات پایه بسکتبال لیگ ورزشی جوانان امریکا شامل هفت بخش می باشد:
بخش اول - تمرینات شوت
بخش دوم - تمرینات پاس
بخش سوم - تمرینتا بال هندلینگ
بخش چهارم - تمرینات پیوت
بخش پنجم - تمرینات ریباند
بخش ششم - متفرقه / تمرینات دفاع
بخش هفتم - اصول بسکتبال

این جزوه شامل 17 صفحه است و با حجم 417 کیلو بایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر


کتاب بسکتبال برای بازیکنان جوان به دنبال دستورالعمل های گروه کاری سازماندهی شده به وسیله فیبا FIBA و با هدف توسعه مربیان جوان نوشته شده است. این کتاب شامل هشت فصل و یک ضمیمه می باشد.لینک دانلود 1

این کتاب به دنبال دستورالعمل های گروه کاری سازماندهی شده به وسیله فیبا و با هدف توسعه مربیان جوان نوشته شده است. این کتاب شامل هشت فصل و یک ضمیمه می باشد. پنج فصل اول این کتاب توسط خوزه ماریا بوستا Jose María Buceta نوشته شده است. که این قسمت از کتاب، روش ها و جنبه های خاص مربیگری بازیکنان جوان که مربیان باید در هنگام کار با آنها به کار برند را پوشش می دهد. این قسمت کتاب برای مربیانی است که با بازیکنان جوان کار می کنند و هیچ کاربدی برای مربیان حرفه ای ندارد. هدف اصلی این بخش و در واقع کل کتاب دقیقا برای مربیانی است که با بازیکنان جوان کار می کنند و پذیرفته اند که وظایفشان نسبت به مربیان حرفه ای متفاوت است.

فهرست مطالب این کتاب:
مقدمه
1- نفش بسکتبال در توسعه تحصیلی جوانان
2- برنامه ریزی فعالیت های بسکتبالی
3- سازماندهیجلسات تمرینی
4- استراتژی های مربیگری برای جلسات تمرینی
5- رفتار مربیان در مسابقات
6- مینی بسکتبال
7- جلسات تمرینی برای بازیکنان 13 تا 14 ساله
8- مربیگری بازیکان 15 تا 18 ساله
پیوست: راه حل ها و نظراتی برای جلسات تمرینی
راهنما

این کتاب شامل 374 صفحه است و با حجم 7.5 مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

هدف این کتاب آشنایی بااصول تغذیه، تغییرات مواد غذایی در فرایند نگهداری، پخت، ورود به بدن و ملاحظات مربوط برای نگهداری مواد غذایی و دفع مواد زاید می باشد.لینک دانلود مستقیم

سرفصل های این کتاب عبارت است از:
- تغییرات و نحولات مواد غذایی در فرآیند پخت و آماده سازی
- انرژی، ئیدرات کربن ها، مواد معدنی، ویتامین ها، چربی ها و پروتئین ها در مواد غذایی
- متابولیسم و عوارض ناشی از نقصان آن در بدن
- بیماری های دستگاه گوارش
- میکروگانیسهای سفر در مواد غذایی - اصول بهداشتی در نگهداری مواد غذایی
- تعادل آب در بدن - مسمومیت های غذایی
- روش های تشخیص ظاهری مواد غذایی مشکوک بر فساد
- روش های جمع آوری و دفع مواد زائد و حفظ بهداشت مواد غذایی در محیط کار و زیست
- استانداردها و روش های نگهداری مواد غذایی در سردخانه ها و گرم خانه ها

این کتاب شامل 94 صفحه است و با حجم مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این جزوه که توسط فیبا اقیانوسیه ارائه شده است یک راهنمای مقدماتی برای مربیان تازه کار می باشد تا بتوانند مهارت ها و قوانین بسکتبال را آموزش دهند.

نویسنده کتاب: فیبا اقیانوسیه


لینک دانلود مستقیم

هدف اصلی از این کتاب، آشنایی بازی بسکتبال برای مربیان تازه کار بسکتبال می باشد. این جزوه یک راهنمای اولیه برای مربیان می باشد تا مهارت های مسابقه،ساختار تیم و قوانین را آموزش دهند.
فهرست این کتاب عبارت است از:
- زمین بسکتبال
- قوانینی که یک مربی نیاز دارد که بداند
- اصول مسابقه و تمریناتی برای آموزش
- بال هندلینگ
- دریبل
- پاس
- شوت
- حمله ی فردی
- دفاع
- چگونه یک جلسه تمرینی طراحی کنیم
- مجموعه اصطلاخات

این جزوه شامل 22 صفحه است و با حجم 1.7مگابایت قابل دانلود در کتابخانه بسکتبال Slam.ir می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

با دانلود و مطالعه کتاب تمرینات بسکتبال و طراحی جلسه تمرینی، شما یک گام به سوی موفقیت در مربیگری برمی دارید. زیبایی این کتاب در این می باشد که تمامی تمرینات طراحی این کتاب بر اساس تاثیر گزاری، رقابتی و جالب بودن برگزیده شده اند.

نویسنده: پتریک اندرسون Patrick Anderson


لینک دانلود مستقیم

شما می توانید بر بهترین بخش مربیگری تمرکز کنید:
شناسایی نیازهای فردی بازیکنان خود، و ارائه گام به گام مربیگری به منظور افزایش پیشرفت فردی و موفقیت تیم

فلسفه من در تمرین بر چهارچیز است:
ساختار، تنوع، رقابت، جالب

در صفحات این کتاب شما بیش از 50 تمرین با تمام جزئیات پیدا خواهید کرد. هر تمرین شماره مرجعی دارد که به شما اجازه می دهد تا آن ها را در برنامه های جلسات تمرینی ای که همراه این تمرینات در کتاب آمده است، استفاده کنید.

من پیشنهاد می دهم که قبل از این که برنامههای تمرینی و تمرینات را اجرا کنید به دقت آن ها را مطالعه کنید. توضیحات زیر تمرینات زمانیکه به صورتسیستماتیک اجرا شوند، خیلی بیش تر موثر خواهند بود.

هنگامیکه شما با این مرجع آشنا شوید، مطمئنا خیلی مشتاق خواهید شد تا دستورالعمل های این کتاب را در تمرینات خود پیاده کنید.

حجم این کتاب 9.7 مگابایت و به زبان انگلیسی می باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

ر این PDF مربی پتریک اندرسون Patrick Anderson ده تمرین حیاتی و مهم بسکتبال را ارائه می کند که می تواند دانش مربیان پایه بسکتبال کشور را ارتقا دهد.

نویسنده کتاب: پتریک اندرسون Patrick Anderson


لینک دانلود مستقیم


این کتابچه که توسط پتریک اندرسون Patrick Anderson آماده شده است شامل ده تا از بهترین تمرینات بسکتبال می باشد.

فهرست این مقاله بدین صورت می باشد:
1-1 چرخش سریع پاس
2-1 تمرین عکس العملی باکس اوت
3-1 بامپ
4-1 به مبارزه طلبیدن
5-1 برش از جلو Front Door، برش از پشت Back Door
6-1 تمرین بعد از تخته
7-1 شوت در اطراف منطقه رنگی
8-1 توپ رها شده به وسیله تریلر
9-1 مثلث پاس
10-1 تمرین دابل تیم
این کتاب آموزشی بسکتبال در فبریه 2008 توسط "المپیک ویژه" برای بازیکنان با سنین مختلف با ناتوانی های ذهنی و فکری گرداوری شده است تا به آن ها فرصتی برای بهبود آمادگی جسمانی و شجاعت دیده شدن بدهد.

نویسنده: دیو لنوکس Dave Lenox و رایان مورفی Ryan Murphy


لینک دانلود مستقیم
این کتاب آموزشی بسکتبال در فبریه 2008 توسط "المپیک ویژه" برای بازیکنان با سنین مختلف با ناتوانی های فکری گرداوری شده است تا به آن ها فرصتی برای بهبود آمادگی جسمانی و شجاعت دیده شدن بدهد. وب سایت Slam.ir هم وظیفه ی انسانی خود دانست تا این کتابچه را در اختیار مربیان زحمت کش بسکتبال کشور قرار دهد تا بازیکنان ناتوان ذهنی را هرگز فراموش نکنند.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این کتابچه شامل 9 فصل می باشد که هر فصل آن یکی از اصول بسکتبال را در بر می گیرد و در آن فصل سعی شده است نکات کلیدی و مهم آن اصل بسکتبال را بیان کند.

نویسنده کتاب: Fame Basketball


لینک دانلود مستقیم


9 فصل این کتاب عبارت است از:
فصل اول: نکات بال هندلینگ
فصل دوم: نکات دفاعی
فصل سوم: نکات پاس
فصل چهارم: نکات ریباند
فصل پنجم: نکات کارپا
فصل ششم: نکات آمادگی روانی
فصل هفتم: نکات شوت
فصل هشتم: نکات آمادگی جسمانی
فصل نهم: نکات بزرگ بسکتبال (نکات حرکتی) که شامل:
- آموزش اسکرین : امتیاز بدون توپ
- رموز دریبل در بسکتبال
- حرکات کشنده یک به یک - شما باید همین امروز این را اجرا کنید
- نکات کلیدی دفاعی برای گیر انداختن حریفان
- حفظ خونسردی و آرامش روانی در موقعیت هایی شبیه وضعیت بازی
- ریباند حمله: به راحتی میانگین امتیازات خود را زیاد کنید و مربیان را دوستدار خود کنید.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این دیکشنری انگلیسی به انگلیسی تخصصی بسکتبال، توسط فیبا اروپا تهیه شده است و می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار مربیان جوان قرار دهد.

نویسنده کتاب: فیبا اروپا FIBA Europe


لینک دانلود مستقیمتاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این کتاب شامل 52 تمرین بسکتبال است که توسط باشگاه بسکتبال گرینویل جمع آوری شده است.

نویسنده کتاب: باشگاه بسکتبال گرینویل


لینک دانلود مستقیم

این کتاب شامل 52 تمرین بسکتبال است که توسط باشگاه بسکتبال گرینویل جمع آوری شده است.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

کتابچه دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله شامل 22 جلسه آموزشی بسکتبال برای بازیکنان جوان می باشد که در هر جلسه آن از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: 1- هدف از جلسه تمرین، 2- تمرینات آن جلسه 3- تذکرات و نکات مهم هر جلسه

نویسنده کتاب: محسن صادق زاده - امیر آقاجان


لینک دانلود مستقیم

کتابچه دوره اموزشی بسکتبال برای بازیکنان 13 و 14 ساله که توسط محسن صادق زاده و امیر آقاجان تهیه شده است، شامل 22 جلسه تمرینی برای بازیکنان پایه می باشد که هر جلسه ی آن اهداف زیر را دنبال می کند:
- آموزش تکنیک های دریبل
- تکنیک های پاس و تاکتیک های شخصی
- تمرین اصول ضدحمله
- اصول دفاعی
- تمرین اسکرین
- تمرین ضدحمله
- تمرین دفاع
- آموزش اسکرین
- تمرینات دفاعی
و ...

این جزوه می تواند برای مربیان پایه جهت برنامه ریزی جلسات تمرینی موثر باشد.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

این جزوه که با نام بسکتبال انتقالی جمع اوری شده است، سعی شده در آن نکات کلیدی، تمرینات پایه و مفاهیم انتقال را با کلامی ساده بیان کند.

مترجم: رضا محمدی منش


لینک دانلود مستقیم


مطالب این جزوه کاملا ترجمه شده است و سعی شده از مطالب مربیان مختلفی همچون استفاده شود. بخش های مختلف جزوه بسکتبال انتقالی عبارت است از:
- جریان انتقال از دفاع به حمله نوشته هری لارابی Harry Larrabee
- ضدحمله نوشته رولی ماسیمینو Rollie Massimino
- ضدحمله بسکتبال به روش سونی آلن Sonny Allen
- ضدحمله جری ولش Jerry Welsh
- تبدیل و انتقال باب نایت Bob Knight
- تمرینات انتقال به دفاع از بیل فاستر Bill Fosterتاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر


رابرت بائر Robert Bauer مدرس آلمانی فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا FIBA، در سفری که سال گذشته به ایران آمده بود، این کتاب را تقدیم مربیان بسکتبال کشور کرد. این کتاب با ارزش توسط وب سایت Slam.ir ترجمه شد تا شاید کمکی به مربیان بسکتبال کشور کند.

نویسنده کتاب: رابرت بائر Robert Bauer
مترجم: سید مرتضی قنات آبادی - امید احمدی


لینک دانلود مستقیم


این کتابچه که توسط رابرت بائر Robert Bauer جمع آوری شده است، شامل چند بخش می باشد که سه بخش پایانی آن را مربیان با دانش اروپایی دیگر نوشته اند و بخش های ابتدایی این کتاب نیز توسط خود رابرت بائر Robert Bauer نوشته شده است. مبحث اصلی این کتاب آموزش اصول پایه ای به بازیکنان جوان و زیر 16 سال می باشد.

بخش های مختلف این کتاب عبارت است از:
- یادگیری و تصمیم گیری نوشته رابرت بائر
- توسعه پاس در بازیکنان جوان نوشته رابرت بائر
- پیک و رول قلب حمله ی مدرن نوشته رابرت بائر
- اتوماتیبک های تهاجمی در نخبگان اروپایی بسکتبال نوشته رابرت بائر
- تکنیک ها و تاکتیک های بازیکنان نخبه اروپایی نوشته رابرت بائر
- استفاده از تصویرسازی ذهنی برای بهبود پرتاب آزاد نوشته مک کورمیک
- تمرینات پرتاب آزاد نوشته دیوید هایزر و مت زاوالدی
- مربیگری کارآمد نوشته آیسیم آلتایتاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

ما در این کتاب در مورد "اصول همراه با توپ" صحبت خواهیم کرد: دریبل، پاس و شوت. من به شما راه توسعه هر یک از این اصول را تمرین به تمرین و گام به گام برای ایجاد توانایی در بازیکنان بسکتبال نشان خواهم داد.

نویسنده کتاب: ماریو بلازونه Mario Blasone
مترجم: سید مرتضی قنات آبادی- امید احمدی


لینک دانلود 1


تجربه من به عنوان یک بازیکن در گذشته و یک مربی بسکتبال در حال حاضر نشان می دهد که آموزش مهارت های اصلی به تنهایی خسته کننده می باشد؛ ما باید این کار را در همان ابتدا انجام دهیم.
قوانین اصلی:
من دوست دارم هر تمرین با یک گل به پایان برسد. به دو دلیل چنین چیزی را می خواهیم: اول، به این دلیل که عمل پایانی با کسب امتیاز طبیعی است، دوم برای این که کسب امتیاز برای هر بازیکن بسکتبالی در هر رده سنی بهترین هدیه می باشد.
ما از طریق روش گام به گام هر اصولی را پیش می بریم. ما با ایستادن، و سپس راه رفتن شروع می کنیم. ما با دویدن ادامه می دهیم تا به موقعیتی شبیه موقعیت بازیم برسیم. علاوه بر این، ما با استفاده از سلاح زمان، از یک نوع فشار روانی استفاده می کنیم (شما باید تعداد معینی امتیاز در عرض 20 یا 30 ثانیه بدست آورید) یا ما از ترس از حذف شدن استفاده می کنیم (یک بازیکن در زمانی که از یک ردیف چند شوت را از دست می دهد، بیرون می شرود).
مراقب باشید!
ما قبل از آموزش هر مهارت اساسی، لحظه ای حیاتی داریم که باید در آن اطلاعات صحیح را به بازیکنان خود بدهیم.
- طولانی صحبت نکنید! کوتاه اما واضح!
- بازیکنان برای این به تمرین می آیند که از آن لذت ببرند، برای گوش دادن به صحبت، صحبت، صحبت و .... مربی نمی آیند.
- هر تمرینی یک هدف اصلی و هدف های دوم، سوم و چهارم دارد !


مطالب بالا بخشی کوتاهی از ترجمه کتاب تهدید سه گانه Triple Threat نوشته ماریو بلازونه Mario Blasone مدرس ایتالیایی فیبا است که در سال گذشته به ایران سفر کرده بود. امیدواریم مطالب این کتاب راهنمای خوبی برای تمامی مربیان این مرز و بوم باشد.
 پرش عمودی یک کار مجتمعی است که نیازمند سرعت و هماهنگی متنوازن بخش های مختلف بدن پرش کننده می باشد. نویسنده این کتاب با بررسی بیومکانیکی و مطالعه شبیه سازی، پرش عمودی را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده کتاب: Jan BabiC & Jadran LenarCiC


لینک دانلود مستقیمتاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر

مقاله بسکتبال حرکات حمله بسکتبال Motion Offfense نکات جمع آوری شده در سیستم های حمله بسکتبال می باشد که از تعدادی کتب و منابع بزرگ بسکتبال تهیه شده و در انجمن ورزشی استذالیا AIS یا Australian Institute of Sport نیز تدریس می شود.لینک دانلود 1

کتابخانه اکترونیکی بسکتبال Slam.ir
مقاله بسکتبال حرکات حمله بسکتبال Motion Offfense نکات جمع آوری شده در سیستم های حمله بسکتبال می باشد که از تعدادی کتب و منابع بزرگ بسکتبال تهیه گردیده است و در انجمن ورزشی استذالیا AIS یا Australian Institute of Sport نیز تدریس می شود. در این مقاله بسکتبال سعی می شود خواننده را با مفاهیم و اصول و نکات مهم حمله بسکتبال در حالات مختلف به صورت ساده آشنا سازد و به طور کلی این مقاله می تواند برای بسیاری از مربیان و بازیکنان بسکتبال مفید باشد.

مقاله بسکتبال حرکات حمله بسکتبال Motion Offfense از 11 بخش مختلف تشکیل شده است که این بخش ها عبارتند از:
1-  مقدمه و فلسفه Introduction and Philosophy
2-  پشت زمینه Background
3- مجموعه ی حملات Offensive sets
4- انواع برش ها Types of Cuts
5- انواع اسکرین ها Types of Screens
6- استفاده از اسکرین ها Using Screens
7- آموزش حرکات حمله Teaching Motion Offense
8- چهر بازیکن در اطراف و یک نفر داخل ( منطقه دو امتیازی) Four Perimeter One Post
9- سه نفر بیرون دو نفر داخل ( منطقه دو امتیازی) Three Out Two In
10- تمرینات عمومی آموزش General Teaching Drills
11- سری پاس ها و برش ها Pass and Cut Series
هدف این کتاب بسکتبال، بررسی و آنالیز تکنیک ها وتمرینات استفاده شده برای بازیکنان بسکتبال برای زدن شوت به سمت حلقه ی حریف است. بررسی های این پژوهش بر روی 10 بازیکن حرفه ای لیگ دسته اول اسپانیا صورت گرفته است.

نویسنده: امید احمدی
نویسنده کتاب: F.J.ROJAS - M.CEPERO - A.ONA - M.GUTIERR


لینک دانلود 1

بررسی ها و آنالیزها روی حرکت سه بعدی اشخاص می باشد و از ضبط تصویر (50 Hz) برای دریافت مشخصات ساختار حرکتی یک شوت زن درزمان داشتن مدافع و بدون مدافع، استفاده شده است.
مقاله علمی جزوات بازیکنان بسکتبال basketball player Handouts، توسط باشگاه بسکتبال گرینویل و آقای آندره هایسون Andrew Haysom نوشته شده است. این مقاله اصول ورزش بسکتبال را معرفی و تعریف می کند و با نمایش عکس و ذکر مثال هایی این اصول را برای خواننده آشنا می کند.

نویسنده کتاب: آندره هایسون Andrew Haysom


لینک دانلود 1

مقاله علمی جزوات بازیکنان بسکتبال basketball player Handouts، توسط باشگاه بسکتبال گرینویل و آقای آندره هایسون Andrew Haysom نوشته شده است. مقاله جزوات بازیکنان بسکتبال basketball player Handouts اصول ورزش بسکتبال را معرفی و تعریف می کند و با نمایش عکس و ذکر مثال هایی  این اصول را برای خواننده آشنا می کند.

اصول بسکتبالی که در این کتاب بیان شده اند عبارتند از:
1- لی آپ بسکتبال Basketball lay-up
2- شوت بسکتبال Basketball Shooting
3- پاس بسکتبال Basketball Passing
4- دریبل بسکتبال Basketball Dribble
5- توقف کردن و چرخیدن یا پیوت در بسکتبال Basketball Stopping And Pivoting
6- توانایی اصول دفاعی بسکتبال Basketball Basic Defensive Skills
7- تعدادی از اندیشه های دفاعی بسکتبال Basketball Some Defensive Thought
8- ریباند بسکتبال Basketball Rebound
9- سه گام و حرکت های انفرادی تهاجمی Basketball Triple Threat and Individual Offensive Moves
10- تمرینات جانبی بسکتبال Basketball Side Drills
11- پست های بازیکنان بسکتبال Basketball Player Positions
12- اصطلاحات زمین بسکتبال Basketball Court Terminology
13- وظایف ضد حمله بسکتبال Basketball Fast Break Responsibilities
14- قوانین و اهداف دفاع تیمی بسکتبال Basketball Team Defensive Rules And Goals
15- اسکرین یا پیک بسکتبال Basketball Screening or Pick
16- اصول حرکات حمله Basketball Motion Offense Principles
کتاب راهنمای آمارگیران بسکتبال فیبا BASKETBALL STATISTICIAN MANUAL از همان سال های اولیه آمار شناسی در بسکتبال توسط فدراسیون بین المللی بسکتبال فیبا FIBA بوجود آمد و در سال 2005 نیز این کتاب اصلاح شد. در سال 2008 برای بار دوم توسط کارشناسان و آمارگیران فیبا FIBA به طور کامل بازبینی و اصلاح شد.

نویسنده کتاب: فدراسیون بین المللی بسکتبال فیبا FIBA


لینک دانلود 1

کتابخانه بسکتبال Slam.ir

ورزش بسکتبال از جمله ورزش هایی است که متداولا در حال پیشرفت و توسعه است؛ بنابراین قوانین و معیارهای بازی بسکتبال دائما در حال تغییر است. از اینرو این کتاب را می توان ایده ای عالی از طرف فیبا بیان کرد که موجب آشنایی علاقمندان به اصطلاحات آماری بسکتبال نیز گشته است.
به طور کلی کتاب راهنمای آمارگیران بسکتبال فیبا BASKETBALL STATISTICIAN MANUAL اصطلاحات موجود در جدول آمارگیری و جداول امتیاز بسکتبال را به طور کامل تعریف و تشریح کرده است.تاريخ : | | نویسنده : حسین بصیر